Uw chalet verkopen?

Wij willen onze leden de gelegenheid geven om hun chalet op een professionele manier te koop aan te bieden.

Dan kunnen we de briefjes aan de chalets achterwege laten. Die geven toch alleen maar een verkeerd beeld bij toekomstige kopers.

In het kader van de visie Valouwe, het schoon en aantrekkelijk houden van het park, hebben wij de mogelijkheid om adverteren op het mededelingen/publicatie bord.

image.png
Hierin kunnen leden onder bepaalde voorwaarden, hun chalet gratis te koop aan bieden. We hebben wel een aantal regels gemaakt om ieder de kans te geven te adverteren. Hier een kleine opsomming van die regels:
– Adverteren op ons gedeelte van het publicatie bord is alleen voor leden bestemd.
– In de advertentie geen vermelding van makelaar of bemiddelaar.
– Geen melding aan/bij het chalet over de verkoop.
– Bij te groot aanbod, blijft de advertentie drie maanden hangen, waarna deze verwijderd wordt om zo een ieder de kans te geven om te adverteren. Daarna opnieuw een aanvraag indienen. De tijd dat de advertentie blijft hangen, kan door het bestuur van de VVE verlengd worden als er geen wachtenden zijn.
Via het contactformulier kunt u een aanvraag doen bij het bestuur.
Wij hopen op deze manier een bijdrage te kunnen leveren aan de mooie uitstraling van ons park en uw verkoopmogelijkheden te vergroten.