Privacybeleid Vereniging Valouwe Eigenaren

Datum: Mei 2018

Ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met ingang van 25 mei 2018 dienen verenigingen zich te houden aan de nieuwe privacyregels die in de wetgeving daaromtrent zijn opgenomen. In dit document zijn puntsgewijs de afspraken die binnen onze vereniging gelden vastgelegd.

 1. De persoonlijke gegevens benodigd voor de bereikbaarheid van de leden zullen worden opgeslagen bij de secretaris en deze is verantwoordelijk voor het bijhouden hiervan.
 2. De secretaris houdt het ledenregister bij op zijn eigen computer, als papieren dossier en in het verzendprogramma dat wij gebruiken voor het versturen van de nieuwsbrieven. Het register wordt alleen intern binnen de vereniging gebruikt.
 3. De gegevens die beheerd worden zijn: Algemene en financiƫle gegevens.
 4. We gebruiken de gegevens voor het toesturen van nieuwsbrieven en berichten namens de VVE naar de leden.
 5. Alle email berichten aan de leden worden bij voorkeur via de blinde kopie (BCC) optie verstuurd.
 6. We gebruiken het telefoonnummer ingeval van calamiteiten en in geval de mail en de post niet beantwoord worden.
 7. Alle aan de vereniging verschafte gegevens zullen nooit aan derden worden doorverkocht en alleen aan derden worden doorgegeven met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 8. Na beƫindiging van het lidmaatschap zullen de gegevens worden verwijderd, tenzij het noodzakelijk is om een bepaalde tijd contact te houden. Dit in overleg met het lid.
 9. Datalekken worden gemeld bij de secretaris en deze zal verdere actie ondernemen.
 10. Wanneer een nieuw lid zich aanmeldt zal hij op de hoogte gebracht worden van dit privacy beleid en gevraagd worden via ondertekening van het inschrijfformulier, akkoord te gaan.
 11. Alle gegevens betreffen het lid kunnen bij de secretaris ingezien en eventueel gecorrigeerd worden.

Secretaris VVE