Vuilnis en communicatieprotocol

Beste eigenaren Valouwe,

Het bestuur van de Vereniging Valouwe Eigenaren is namens haar leden met Droomparken overeengekomen om met ingang van 22 februari a.s. het twee keer per week ophalen van het huisvuil op De Valouwe af te schaffen. De oorspronkelijke afgesproken ingangsdatum was 1 januari jl., maar om interne redenen is dit 22 februari geworden.

Voor eigenaren van een perceel geldt dat de mogelijkheid tot deze aanpassing terug te vinden is in de algemene bepalingen, art.9, horende bij de akte van levering. Voor de huurders van een perceel is dit artikel niet van toepassing (immers heeft u geen akte van levering) maar de maatregel wel.

Wij zijn tot dit besluit gekomen omdat er, ondanks het feit dat er regelmatig is verzocht om het huisvuil pas op maandag- en vrijdagochtend bij de weg te zetten, dit helaas toch te vaak eerder gebeurt. Dit heeft het gevolg dat dieren de zakken openmaken, waardoor ons park nu niet bepaald een fris aanzien krijgt. Dit betekent dat u vanaf 22 februari helaas zelf uw huisvuil naar de milieu straat moet brengen.

Verder, om te voorkomen dat er illegaal grofvuil en witgoed wordt neergezet, wat beslist niet is toegestaan, is de milieu straat inmiddels verlicht en worden bewegingen dag en nacht met een camera opgenomen. Het is jammer dat het zo ver heeft moeten komen, maar alleen op deze wijze kunnen we de personen van dergelijke afvalstortdelicten aanspreken op hun ongewenste gedrag.

Alle elektrische apparaten, van groot tot klein, voorzien van batterij, accu of stekker, kunt u kosteloos deponeren bij de milieu straat Apeldoorn, Aruba 16.

Wij kunnen ons voorstellen dat, vanwege leeftijd en/of fysieke problemen, u wellicht niet in staat bent huisvuil of grofvuil af te voeren of bent u geen lid van de VVE en heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de lobby van Droomparken aan de Hoge Bergweg. Wij gaan dan samen bekijken wat hiervoor de oplossing kan zijn.

Samen met de Vereniging Valouwe Eigenaren is het volgende communicatieprotocol overeengekomen. Graag hier goed kennis van nemen:

Communicatieprotocol Valouwe

1.     Bij werkzaamheden op of naast de kavel wordt de eigenaar schriftelijk vooraf geïnformeerd over de aard van de werkzaamheden en start en einddatum hiervan. Dit geldt ook voor de eigenaar richting het Parkbeheer.

2.     Zagen/kappen bomen, belangrijk dat dit vooraf schriftelijk is goedgekeurd door het  parkmanagement. Vervolgens van belang om door te geven: kavelnummer, wanneer start en hoe lang?

3.     Inzake schade aan de kavel of eigendommen door werkzaamheden uitgevoerd door of in opdracht van Droomparken, kan de eigenaar contact opnemen met de beheerder voor evt. schadeloosstelling via Topdesk of telnr. 08805551591

4.     Overlast of schades aan de voorzieningen op de Valouwe, zoals verlichting en onveilige situaties worden via Topdesk gemeld aan de beheerder. Die zorgt voor spoedige oplossing van die situaties.

5.     Melding van situaties en vragen van eigenaren aan de lobby worden door de medewerkers van Droomparken opgenomen en waar mogelijk binnen de aanwezige overeenkomsten en de gestelde termijnen opgelost.

6.     Informatie over gebeurtenissen en acties op de Valouwe worden aan eigenaren gemeld middels Todesk.

7.     Berichten over facturatie, betalingen ed. worden door Droomparken via mail aangegeven en in “mijn droomparken” gezet.

8.     De Parkmanager houdt in de oneven weken op de donderdag een inloopmoment voor eigenaren van 14:00 tot 15:30 uur in Restaurant Sophia’ s. Hier kunnen eigenaren uitleg krijgen over allerhande zaken betreffende het beheer van De Valouwe.

9.     Eigenaren kunnen via Topdesk hun vragen stellen. Advies is eerst binnen Topdesk op de knop “veel gestelde vragen”
te drukken waar u uit komt binnen de kennisbank, waar al veel informatie terug te vinden is.

10.     Eigenaren kunnen voor advies over zaken betreffende De Valouwe contact opnemen met de Vereniging Valouwe Eigenaren via info@verenigingvalouwe.nl

Wellicht heeft u gezien dat de situatie van de slagboom, bij de Tiny Houses, is gewijzigd en naar voren, richting de publieke weg is verplaatst. Er is nu een tijdelijke aanpassing naast de slagboom gedaan, een pad met houtsnippers, om wandelaars/fietsers aan deze kant de ruimte te geven te kunnen passeren. Deze tijdelijke aanpassing zal binnen enkele weken bestraat worden.

Overlast hondenpoep. We zien dit toch weer te vaak terugkomen. Wij vragen dan ook vriendelijk gebruik te maken van de hondenpoepzakjes, die te vinden zijn in de daarvoor bestemde palen, her en der verspreid over het park.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Richard Wijers

Parkmanager Droompark Beekbergen