Je bekijkt nu Oproep aan de leden

Oproep aan de leden

image.png


Oproep aan de leden VVE


Al enkele jaren wordt door de provincie Gelderland en de gemeente Apeldoorn onder de naam “Vitale Vakantieparken” aan de vakantieparken op de Veluwe eisen gesteld om de parken ook in de toekomst aantrekkelijk te houden voor de parkgebruikers. Hiertoe dient in 2023 een plan opgesteld te zijn gericht op de ontwikkeling in de komende 10 jaar.

Met de directeur van Europarcs zijn in de afgelopen periode al diverse gesprekken gevoerd wat dit betekent voor de Valouwe. Hij is het eens met onze stelling dat de eigenaren betrokken zijn bij de vorming van het gevraagde plan.

De Valouwe heeft binnen Europarcs een specifieke positie door o.a. het feit dat eigenaren zowel het vakantiehuis als de kavel in eigendom hebben. Ook de sfeer op de Valouwe is uniek.

Onder de naam Revitalisatie is begin februari jl. een informatiesessie gehouden over het item “Revitalisatie”. Een samenvatting van die bijeenkomst is onlangs naar u toegestuurd.

Om de leden te betrekken bij het maken van het toekomstplan willen we als bestuur een commissie “Revitalisatie” inrichten waarin 5 leden, benoemd door het bestuur, zitting nemen naast een bestuurslid.

De commissie heeft het doel om met de beschikbare informatie tot een toekomstvisie te komen en het bestuur te ondersteunen in het overleg met Europarcs om tot een toekomstplan te komen waarbij de belangen van de eigenaren zijn meegenomen.

Vraag 1. Welke leden willen zitting nemen in de genoemde commissie?

Vraag 2. Welke items zijn voor u belangrijk om op te nemen in het toekomstplan? Het gaat hierbij dus niet om de lopende onderhoudsitems maar over toekomstige zaken.

We willen je graag uitnodigen om vóór 15 april te reageren naar info@verenigingvalouwe.nl

Namens het bestuur,

Paul Pirovano (voorzitter VVE)