Verzoek contributiebetaling 2022

Beekbergen, 5 Januari 2022

 

 

Beste leden Vereniging Valouwe Eigenaren,
 
 
De contributie 2022 is ongewijzigd ten opzichte van 2021 en bedraagt

€ 20,-

Dit bedrag betreft de reguliere verenigingscontributie voor uw lidmaatschap ongeacht het aantal kavels dat u bezit.
 
Zoals in de statuten is opgenomen wordt de verenigingscontributie in januari geïnd.

 

Ik verzoek u de contributie vóór 31 januari te betalen op onderstaand rekeningnummer van de vereniging.

bankrekening                         : NL75RABO 0130 1745 48
ten name van                         : Vereniging Valouwe Eigenaren
onder vermelding van           : ‘contributie 2022’ en uw kavelnummer
 

Wij verzoeken u met klem altijd uw kavelnummer te vermelden. Het komt namelijk voor dat de naam waaronder u als lid staat ingeschreven, anders is dan de tenaamstelling van uw bankrekening. Het kavelnummer is dan de enige sleutel om de contributie juist te verwerken.

Met vriendelijke groet,

Carla Blom – Penningmeester VVE