Nieuwsbrief maart 2021

De nieuwsbrief van maart 2021 is ondertussen naar de leden verstuurd. Hierin o.a informatie over diverse onderwerpen, zoals:

Overleg parkmanager, inspectie bomenstand, wijzigingen huisvuil ophalen/brengen, MJOP, bijdrage Videma, communicatieprotocol DP-VVE, verhuurzaken.
Bent u nog geen lid, meld u dan aan via deze website, contributie is 20 euro per jaar.