Uitnodiging ALV

De uitnodiging voor de Algemene LedenVergadering is naar alle leden verstuurd. Tijdens deze ledenvergadering een presentatie van EuroParcs, hoe Topdesk te gebruiken en een presentatie van de commissie Vitaal Valouwe. Verder de gangbare items zoals financieel jaaroverzicht, de begroting en vaststelling contributie 2023 en uitleg over het MJOP.  Tot ziens.